Registrace Můj účet

Odhlásit

Zobrazit více

Pro plnění výše uvedených účelů potřebujeme shromažďovat vaše osobní údaje označené hvězdičkou*. Bez jejich uvedení nebude možné vaši registraci dokončit. Ostatní údaje jsou dobrovolné.

Dále souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje mohou být zkombinovány s jinými údaji, které o vás společnost Klépierre Management případně shromáždila v minulosti, a že mohou být použity k analýze vašeho profilu za účelem zasílání zpráv a nabídek na míru. Vaše osobní údaje mohou být rovněž použity pro statistické účely a v rámci průzkumů spokojenosti.

K vašim osobním údajům budou mít přístup pouze příjemci k tomu řádně zmocnění společností Klépierre Management a osoby zodpovědné za správu účtů registrovaných návštěvníků, jejichž seznam je uveden v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Společnost Klépierre Management bude vaše osobní údaje uchovávat po dobu platnosti vaší registrace. V případě vaší neaktivity dojde k výmazu těchto osobních údajů do tří let od vašeho prvního kontaktu se společností Klépierre Management, ledaže bychom znovu obdrželi váš souhlas s prodloužením této doby.

V rozsahu podle platných právních předpisů máte v souvislosti se svými osobními údaji právo na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost; dále právo vznést námitku proti jejich zpracování a právo vznést stížnost u vnitrostátního úřadu pro ochranu osobních údajů. Rovněž jste oprávněni kdykoliv svůj souhlas odvolat, zejména kliknutím na odkaz „Zrušit odběr“ uvedený v obchodních sdělených zasílaných společností Klépierre Management.

Pokud máte dotazy a/nebo chcete-li uplatnit svá práva, požadované úpravy můžete provést na svém účtu, v případě specifických žádostí (které nejsou pokryty možnostmi na stránce účtu) se můžete obrátit na společnost Klépierre Management elektronicky, zasláním e-mailu obsahujícího kopii relevantního průkazu totožnosti na adresu: GDPR.CeskaRepublika@klepierre.com.

Také vám doporučujeme přečíst si naše právní informace a podmínky užití naší stránky.

Top